Nahlédněte do světa Hocus a Lotus z pohodlí domova a seznamte se s metodikou výuky ještě dříve, než se přijdete podívat do hodiny osobně. Zde naleznete vše týkající se výuky v souladu s narativním formátem, který tato metodika využívá: shlédněte i video nahrávky!

Vyučovací hodina (říká se jí magická hodina) je rozdělena do 4 bloků. V každém bloku děti společně s Hocusem a Lotuskou prožijí příběh pomocí různých aktivit. Příběh se děti naučí nejdříve formou divadelního předvedení, následuje muzikální zpracování, četba z Dinoknihy a na závěr shlédnutí animované pohádky. Několikanásobné opakování jednoho příběhu při různých aktivitách podporuje u dětí snadné zapamatování si slovní zásoby v kontextu.

VSTUP DO MAGICKÉHO SVĚTA!

Oblékáme si magická trička jako symbol pro přechod ze světa, kde se mluví česky, do světa, kde se mluví cizím jazykem. Jazykem, kterým mluví Hocus a Lotus. Postavíme se do kroužku, chytíme se za ruce, zavřeme oči a řekneme si „magickou“ formuli, díky které se dostaneme do nového světa: napočítáme do 10 v novém jazyce! Naše motto zní: vstup do nového světa a vyzkoušej si nový jazyk!

A NYNÍ … SI HRAJEME!

Prožijeme jeden z příběhů Hocuse a Lotusky, spojíme naše slova s gesty, výrazy v obličeji a intonací. Nepotřebujeme, aby někdo překládal, protože rozumíme a mluvíme novým jazykem a užíváme si skvělou zábavu společně s dinokroky! Toto je přirozený způsob osvojení si jazyka.

PROŽÍVÁME PŘÍBĚH, ZPÍVÁME SI A GESTIKULUJEME!

Prožijeme jeden z příběhů Hocuse a Lotusky, spojíme naše slova s gesty, výrazy v obličeji a intonací. Nepotřebujeme, aby někdo překládal, protože rozumíme a mluvíme novým jazykem a užíváme si skvělou zábavu společně s dinokroky! Toto je přirozený způsob osvojení si jazyka.

ČTEME SI PŘÍBĚHY

Na závěr si povykládáme dobrodružství, zatímco se díváme do ilustrovaného pracovního sešitu – dinoknihy. Tímto způsobem si děti zapamatují barvy, aniž by si to vůbec uvědomovaly. V tuto chvíli již nová slovíčka opakujeme potřetí. Skoro jako malé děti, které se učí mluvit! Obrázky zobrazují stejný příběh, který jsme si zahráli v průběhu výuky – divadýlko a zpěv.

… A NA ZÁVĚR

Všichni se společně podíváme na kreslenou pohádku! Hocus & Lotus barevný a okouzlující příběh nám opět pomůže si zopakovat slovíčka, která jsme se zatím naučili zábavnou a příjemnou metodou.