Proč se stát dvojjazyčnou rodinou a jaké výhody to přináší? To vše se dozvíte díky jazykové škole Light Point, která je držitelem akreditace MŠMT ČR v rámci DVPP metodiky The adventures of Hocus and Lotus.

 Workshop „Staňme se bilingvní rodinou“ se opírá o metodiku výuky jazyků pro děti „The adventures of Hocus and Lotus“ a vědecké výzkumy její zakladatelky paní Prof Traute Taeschner. Profesorka psycholingvistiky vytvořila metodiku výuky jazyků, která umožňuje dětem se učit druhý jazyk přirozeným způsobem, tak jako jazyk mateřský a to za pomoci „narrative format“ (výuka formou příběhů). Autorka ve svém projektu vychází z vlastních zkušeností při výchově dětí v bilingvním prostředí a úspěchu, které dokazují děti z mateřských škol, mateřských center a z prvního stupně základní školy.

Rádi bychom Vás seznámili s konceptem bilingvismu a vyprávěcím formátem formou workshopu, které jsou určeny rodičů a dětem v jakémkoliv věku!

Dozvíte se:

Co to znamená stát se bilingvní rodinou?

Co je bilingvismus a co to obnáší?

Proč se stát bilingvní rodinou?

…jak na to?

Worskshop proběhne ve středu 14.9.2022 od 10:00-11:30 hod na Vítězslavy Kaprálové 14, Brno v prostorách jazykové školy Light Point.

V případě zájmu se přihlaste na mail: veronika@hocus-lotus.cz nebo na tel.: 603-848281.

Těším se na vás!

Veronika