Školení  pro „Magic Teacher“ je velmi specifické a jazyková škola Light Point má výhradní oprávnění pro pořádání školení metodiky „The adventures of Hocus and Lotus“. I letos se na školení přihlásily nové zájemkyně, které tak posilní brněnský lektorský tým.

Školení lektorského týmu probíhá v sídle jazykové školy, kde panuje uvolněná atmosféra a nově příchozí lektoři se tak mohou cítit součástí týmu hned od první chvíle. V rámci školícího programu se Magické lektorky seznámí s teorií (bilingvismus, narativní formát, bilingvální rodina, příprava hodiny, marketing apod) a s praktickou metodickou částí (acting out, sing along, reading apod).

Nově jsme tedy přivítali v našem týmu magickou lektorku Zuzku a Kateřinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následujícím školním roce bude vyučovat Ján, Soňa, Kateřina a Zuzka.

Těšíme se na všechny studenty a na dobrodružství, která společně prožijeme!

Vaši Magičtí lektoři, Hocus&Lotus